Ja het kan wel zolang we ook hier alles open communiceren en het vooraf bekend is bij de kandidaten. Je moet je wel afvragen wat deze survival of the fittest voor effect heeft op de bestaande collega’s en sfeer in je team. Maar dat is van situatie tot situatie natuurlijk anders en is voor een accountmanagement rol plausibel maar voor een MD natuurlijk minder voor de hand liggend. Onze zegen heb je om het met de kandidaten te bespreken zodat zij ook een keuze kunnen maken gebaseerd op de feiten die er liggen.